speaker-photo

Keerthana Shashi Shekar

HRBP, SIXT R&D